Drop us a line

  • Contact+32 (0)2 5133368
  • Winston Churchilllaan 248 1180 Uccle

HR-verantwoordelijke van een bedrijf

U bent HR-verantwoordelijke van een bedrijf?

Aan in België gevestigde bedrijven bieden wij Easy Access tot Europese en niet-Europese consultanten: met onze hulp wordt het veel gemakkelijker om buitenlandse consultanten aan te werven, doordat wij de talrijke ingewikkelde en tijdrovende procedures efficiënt en snel afhandelen.
U bent HR-verantwoordelijke voor een bedrijf met activiteiten in België dat gebruik maakt (of gebruik wil maken) van de diensten van buitenlandse consultanten. Dan weet u natuurlijk dat bedrijven die externe buitenlandse consultanten of werknemers in dienst hebben of wensen aan te werven, te maken krijgen met een steeds meer ingewikkelde personeelsadministratie en een steeds strengere wetgeving omtrent personeelsbeleid (“Limosa”-wetgeving, boetes voor het niet naleven van de regels i.v.m. sociale zekerheid, steeds frequentere controles …).

Wellicht weet u ook uit eigen ervaring hoe tijdrovend en belastend de “domme” administratieve formaliteiten kunnen zijn, voor u, uw personeel en/of de betrokken consultanten, met alle tijd- en geldverlies tot gevolg.

Misschien zou u graag meer gebruik maken van buitenlandse consultanten (of wil u er voor het eerst een aanwerven), maar weet u niet zeker welke aanpak voor uw bedrijf het meest geschikt is.
Misschien heeft u reeds een ruime ervaring met het werken met buitenlands personeel, maar heeft u (bijv. door tijdelijk personeelstekort) problemen met een welbepaald dossier of een paar praktische formaliteiten.
Misschien heeft u problemen om de controle te bewaren over welke van uw externe buitenlandse medewerkers administratief in orde zijn en welke niet.
Of misschien wil u uzelf en uw personeel ontlasten van een aantal puur administratieve taken zodat u zich op meer beleidsmatige aspecten kan concentreren.

Allemaal problemen waarmee wij u kunnen helpen. De diensten die Axeasy aanbiedt, zijn het resultaat van de jarenlange praktijkervaring van onze staf. Wij hebben een uitgebreide praktische know-how in verband met zowat alle administratieve (en andere) aspecten van het werken met internationaal personeel in België. Onze dienstverlening wordt bovendien gekenmerkt door een persoonlijke, vertrouwelijke en neutrale aanpak, waardoor wij maximaal kunnen rekening houden met de specifieke problemen en behoeften van uw bedrijf én uw consultanten:

Wij helpen uw HR-departement met het vervullen van de specifieke verplichtingen van uw bedrijf i.v.m. buitenlands personeel, d.w.z.:

  • Limosa-aangifte en -verificatie
  • advies i.v.m. mogelijke professionele statuten: welk statuut (bediende, zelfstandige, …) is de beste oplossing voor welk profiel?
  • Payroll solutions
  • werkvergunningen en visa
  • controle van contracten

Daarnaast bieden we ook een uitgebreide dienstverlening aan op het gebied van de verplichtingen van de consultant: we kunnen ervoor zorgen dat uw consultanten in orde zijn met de administratieve formaliteiten waaraan ze als nieuwe inwoner van België en als werknemer of zelfstandige moeten voldoen, van hun rekrutering tot en met het einde van hun verblijf. We dragen er zorg voor dat de consultant administratief in orde is en dus zonder problemen zijn werk kan doen.

Wij bieden onze diensten aan in verschillende formaten, afhankelijk van uw specifieke behoeften en van het profiel van de persoon die u wenst aan te werven:

  • u kan kiezen voor een day-to-daypackage, waarbij we al de aspecten van het dossier behandelen, van het begin van de aanwerving tot de laatste dag van het verblijf in België
  • u kan “à la carte” kiezen voor specifieke, afzonderlijke diensten, bijvoorbeeld enkel een Limosa-aangifte, enkel een arbeidskaart, of enkel de standaardformaliteiten voor een verblijf in België.

Interesse

Bent u geïnteresseerd in onze diensten, contacteer ons